Kan ik eenmalig een bijdrage overmaken?

Ja, dat kan. U kunt een donatie overmaken op:

IBAN: NL04RABO0321370295
Stichting WAKKA foundation

Contactpersoon:

Gonnie Walrecht
Lyra 63
3328NH Dordrecht
tel: +31 648927016
info@stichting-wakka-foundation.nl

Is mijn gift aftrekbaar??

Ja, want onze vereniging is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw financiële bijdrage aan de Stichting WAKKA Foundation kunt u daarom van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken
(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Kijk hier voor meer informatie over de ANBI-regeling.

Uw gift verandert levens !