Beste vrienden en donateurs ,

Onze gedachten gaan uit naar de moeders en kinderen, die de oorlog niet kunnen ontvluchten.
Naar de artsen, hulpverleners en de veldwerkers, die door gaan ondanks tegenwind.
Zelfs een nieuw ziekenhuis gaat van start, waar onze kinderen dagopvang gaan krijgen.
Van verre wensen wij hen goede kerstdagen en uitzicht op vrede in 2020.

Kerstwens-Nieuwsbrief-2019-2020