Kameroen

De Republiek Kameroen is een land in West-Afrika en telt meer dan 23 miljoen inwoners. Het land ontstond op 1 januari 1961 door de samenvoeging van het door Frankrijk gekoloniseerde land en een deel van Brits Kameroen.
Kameroen wordt omringd door zeven landen in West-Afrika: Nigeria en Tsjaad en is ongeveer elf keer groter dan Nederland. De politieke hoofdstad is Yaoundé, maar de economische hoofdstad is de havenstad Douala, die grenst aan de Atlantische Oceaan.

Politiek

Kameroen is een republiek met aan het hoofd een president. De president is zowel het staatshoofd als de regeringsleider. Het land kent een meerpartijenstelsel. Politiek gezien is Kameroen een stabiel land, maar kent ook haar problemen.
De mensenrechtensituatie is in de afgelopen jaren wel verbeterd, maar blijft gebrekkig. Misbruik, zoals willekeurige arrestaties en het mishandelen van gedetineerden, wordt nog steeds gerapporteerd. Er zijn regelmatig protesten tegen deze schending, maar ook tegen het verbod op homoseksualiteit. De rechterlijke macht is vaak nog inefficiënt en corrupt.
De pers is vrijer dan vroeger, sinds de censuur in 1996 werd afgeschaft. Het land kent een aantal onafhankelijke kranten, maar de overheid grijpt soms in bij kranten en arresteert journalisten.
En ook al is Kameroen een republiek, de oude machtsstructuren bestaan nog steeds, zoals in veel andere Afrikaanse landen. In Kameroen bezitten de oude stamkoningen (Fon’s genaamd) veel informele macht en een minister zal vaak eerst met hen overleggen voordat bepaalde beleidsmaatregelen worden uitgevoerd.

Kameroen was lang een stabiel land, maar in dit West-Afrikaans land is sinds november 2016 de onrust snel toegenomen. zie nieuwsbrief 

Corruptie in Kameroen

Een van de problemen in Kameroen is de aanhoudende corruptie. Niet alleen op regeringsniveau maar in alle lagen van de samenleving. Kameroen staat op plaats 136 in de lijst van 175 landen volgens de 2014 Corruption Perceptions Index van Transparency International. Deze organisatie meet jaarlijks de corruptie binnen de publieke sector van landen. Ter vergelijking: Nederland staat op plaats 8.

Bevolking

Er wonen meer dan 23 miljoen mensen in Kameroen. Daarvan is bijna 8 miljoen onder de 18 jaar en bijna 2,5 miljoen onder de 5 jaar. De gemiddelde levensverwachting is 48 jaar. Het sterftecijfer in Kameroen is 17 per 1.000 inwoners en het geboortecijfer 35 per 1.000 inwoners.
Ongeveer de helft van de bevolking leeft op het platteland, de andere helft in de steden. De helft van de kinderen tussen 5 en 14 jaar doet aan kinderarbeid. Kinderen tot 11 jaar werken gemiddeld 28 uur per week. In de leeftijdscategorie 12-14 jaar is dit een werkweek van 42 uur.
In Kameroen leven er meer dan 230 etnische groepen. Het is, meer dan andere Afrikaanse landen, een “veelvolkerenstaat”. Allen hebben ze een eigen dialect.

Religie

Er zijn verschillende godsdiensten in Kameroen: het christendom, de islam en het animisme. De christenen zijn onderverdeeld in katholieken en protestanten. Het animisme is een natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn. Ondanks de verscheidenheid aan geloven, leven de mensen vredig naast elkaar.
De christenen wonen voornamelijk in het zuiden en het westen van het land. In het noorden van Kameroen overheerst de islam.

Onderwijs

Kameroen doet het, in vergelijking met andere Afrikaanse landen, niet slecht op het vlak van onderwijs. In 2010 konden 78,3% van de jongens en 64,8% van de meisjes van 15 jaar en ouder lezen en schrijven.

Economie

Kameroen heeft net als andere Afrikaanse landen te maken met een stijgende armoede. Meer dan 50% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De economie steunt vooral op de landbouw. Naast voedingsgewassen zoals maïs, bonen en ‘sorghum’ voor eigen gebruik, telen ze tevens koffie, katoen, rubber, bananen en cacao voor de export.
De olievoorraden zijn uitgeput en deze vormden vroeger de belangrijkste inkomstenbron voor het land. Daarnaast zit Kameroen, weliswaar iets minder dan andere Afrikaanse landen, in een wurggreep van buitenlandse schulden. De verplichtingen ten aanzien van hun schuldeisers en het onevenwichtige interne verdelingsbeleid zorgt grotendeels voor deze verarming. Toch is er sprake van een kleine economische groei. Die groei is gebaseerd op woudontginning, maar het aantal mensen dat hiervan kan profiteren is zeer beperkt.
De belangrijkste producten die door Kameroen worden ingevoerd zijn machines, elektronica, transportmiddelen, brandstoffen en voedsel. De belangrijkste exporteurs van goederen naar Kameroen zijn China, Frankrijk en Nigeria.

Gezondheid

De gezondheidszorg in Kameroen is voor velen onbetaalbaar. Sociale verzekeringen bestaan er niet. Daarom speelt de traditionele geneeskunde nog steeds een belangrijke rol. In de meeste ziekenhuizen moet je bovendien betalen voordat een dokter of verpleger je gezondheid controleert.
63% van de bevolking heeft toegang tot drinkwater. In de steden loopt dit op tot 84%, maar op het platteland is dit maar 41%. De overheid organiseert voor alle kinderen gratis inentingen.
Het HIV/aidsvirus woekert ook in Kameroen hevig. Een kleine 7% van de 15- tot 49-jarigen is besmet met het HIV/aids. Onder de gehele bevolking zijn momenteel ongeveer 560.000 besmette personen. Van de vrouwen weet maar 46% van de vrouwen dat het gebruik van een condoom preventief werkt tegen het HIV/aids. Cijfers over mannen zijn niet bekend. 26% van de vrouwen van 15 tot 49 jaar gebruiken geregeld anticonceptiemiddelen.